MŠ Turkovice

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Jsme jednotřídní mateřská škola se stanovenou kapacitou 24(28) dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let věku. Provoz mateřské školy je celodenní od 6,30 do 16,00 hodin. Od 1.1.2003 se mateřská škola stala příspěvkovou organizací zřízenou obcí Turkovice. Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcími předpisy.

Nabízíme klidné rodinné prostředí, adaptaci, individuální péči, návštěvu solné jeskyně, výlety, divadelní představení, besídky, karneval, vycházky do přírody.

Naším cílem je, ve spolupráci s rodinou, vychovávat zdravé, zvídavé a samostatné děti.

 

Personál školy

  • ředitelka školy - Helena Zikudová
  • učitelka - Lenka Čejková, DiS.
  • vedoucí stravování - Věra Krausová
  • školní asistent - Lucie Morávková
  • provozní pracovnice - Vlasta Deršáková, Žaneta Čochnářová

Třídní vzdělávací program  - S TYGŘÍKEM POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS

 

Pravidla soužití

1. Ve školce se zdravíme, pěkně spolu mluvíme. Když chci něco vypůjčit, musím pěkně poprosit.

2. Ať je třída vždycky čistá, vracím hračky na svá místa.

3. Na špinavé ruce platí voda s mýdlem. Ale pozor jen nad umyvadlem. A u něj už ručník čeká, osuší vše co je třeba.

4. Dobré jídlo rádi máme, když ho jíme, nemluvíme.

5. Odpočívám na lehátku a těším se na pohádku.

6. Všichni jsme tu kamarádi, všichni se tu máme rádi.

 

Sponzorský dar

touto cestou bychom rádi předem poděkovali za finanční či materiální přispění všem případným dárcům, kteří nám chtějí pomoci s chodem školky a zlepšit a zkvalitnit tak výuku, ale také umožnit jedinečné zážitky dětem, které si s sebou ponesou do dalšího života. Srdečně děkujeme