Aktuality:

 

Mateřská  škola  Turkovice,okres Pardubice

Výsledky 1.kola  příjímacího  řízení  pro  šk.rok  2019- 2020.

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34,§165,odst.2 a §183 odst.2 zákona

č.561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborným a jiném

vzdělávání (Školský zákon) rozhodla takto :

Seznam  uchazečů

Uchazeč                                        Výsledek  řízení        

001                                             přijat(a)                             

002                                             přijat(a)           

003                                             přijat(a)                             

004                                             přijat(a)                              

005                                             přijat(a)                             

006                                             přijat(a)

007                                             přijat(a)

008                                             přijat(a)

009                                             přijat(a)

010                                             přijat(a)

011                                            nepřijat(a)

012                                            nepřijat(a)

013                                              přijat(a)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení.Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Turkovice

a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje.

Helena  Zikudová, ředitelka školy

Datum zveřejnění : 23.5.2019

Datum  sejmutí :     5.6.2019

 

 

Divadla:

31.5.2019 - logopedická pohádka Žofka

3.6.2019 - Mauglí